Ranheim Idrettslag

Medlem

Medlem

Medlemskap i Ranheim Idrettslag

Et medlemsskap kan enten være et enkeltmedlemskap eller et familiemedlemskap. Medlemskap finnes i 2 forskjellige typer:

Enkelmedlem - pris på kr. 300,- pr år                    Familiemedlemskap - pris på kr. 500,- pr. år

Merk: Familiemedlemskap finnes i to medlemstyper:

  • Familie Hoved (Den som skal motta betalingsinformasjon og som skal betale tjenestene)
  • Familie Medlem (De øvrige familiemedlemmene)

Ønsker du / din familie å bli medlem? klikk her for innmelding

 

Spørsmål til administrasjon i Ranheim Idrettslag kan stilles til: E-post: ril@ril.no      mobil: 92091901


Hvem skal være medlem?

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget. På disse sidene finner du all nødvendig informasjon om det å være medlem i Ranheim Idrettslag og viktigheten av at dette gjøres på en korrekt måte.


Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Ranheimslogo på trøya må du være registrert medlem.  I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, etter som det med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.  Les mer om dette under medlemskap og forsikring.  Det finnes noen unntak fra dette som gjelder ved utlån av spillere.
Medlemskontingnet og aktivitetssavgift


Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgifti Ranheim IL. 

Medlemskontingenten betales til hovedlaget, mens den enkelte særidrett, som fotball, håndball, friidrett, allidrett og trim tar inn en aktivitetssavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.


Tillitsvalgte og medlemskontingent

Alle som er tillitsvalgte representanter for Ranheim IL skal være medlemmer av idrettslaget. Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Ranheim IL og er derfor Ranheim IL's representanter i slike sammenhenger.  Kun medlemmer av Ranheim Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.


Innmelding og utmelding

Medlemskontingneten til Ranheim IL, skal normalt faktureres ved starten av året, og medlemskontingenten blir ikke refundert dersom du melder deg ut.  Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Ranheim IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har få beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Fordeler knyttet til medlemskap

Som medlem i Ranheim IL vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatterte priser på en mengde varer og utstyr som tilbys av samarbeidsparter av Ranheim IL. Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr. Dette vil du få nærmere orientering om av din nærmelse leder i idrettslaget.


Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemsskap i Ranheim IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil Ranheim IL motta støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle sammen tilgode.


Forsikring gjennom medlemskap

Alle barn som er tilsluttet Ranheim IL ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører organisert trening/øvelse, konkurranse eller i formindelse med reise til og fra.
 

 


Ranheim Idrettslag. Stiftet 17. februar 1901
Organisasjonsnummer: 975 605 140
Besøksadresse: Ranheimsveien 174, 7055 Ranheim 
Kontonummer 4202 49 91738
Postadresse: Postboks 8602, 7452 Trondheim  Mobil: 97514476

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift