Ranheim Idrettslag

Politiattest

Politiattest

 

POLITIATTEST

I Ranheim Idrettslag blir ordningen om politiattest håndtert på følgende måte:

Innhenting av politiattester er delegert fra hovedstyret til de enkelte avdelinger som skal ha definert person som politiattestansvarlig. Leder i hovedstyret er politiattestansvarlig for hele idrettslaget og følger opp avdelingene.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen

Styret i Ranheim Idrettslag

 

Hovedansvarlig er leder Nina B. Antonsen

 

Ansvarlige for avdelingene er som følger;

Breddefotball: Astrid Jakobsen

Håndball: Elise Kværnø

Friidrett: Torgrim Jacobsen

Allidrett: Anne Marstad

Sykkel: Olav S. Sandvik

Toppfotball: Frank Lidahl

Basket: 
 


Søknaden om politiattest finner du her:

Elektronisk søknad om politiattest

Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest . Her følger informasjon om hvordan du gjør det.

 

 
Med vennlig hilsen


Styret i Ranheim Idrettslag

 


Ranheim Idrettslag. Stiftet 17. februar 1901
Organisasjonsnummer: 975 605 140
Besøksadresse: Ranheimsveien 174, 7055 Ranheim 
Kontonummer 4202 49 91738
Postadresse: Postboks 8602, 7452 Trondheim  Mobil: 97514476

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift