Ranheim Idrettslag

Leie av lokaler

Leie av lokaler

Klubbhuset m/storsal:

For booking - send mail til post@ril.no

Dette objektet innehar en storsal med kapasitet opptil 60 personer med tilstøtende kjøkken, forgang med garderobe, og 3 toaletter.

 

PRISER

Klubbhuset storsal m/kjøkken         

Ettermiddag, 3 timer: kr. 800,-

Ettermiddag fra kl. 16 00 - 23 00: kr. 1000,-

Lørdag eller søndag (med mulighet for oppdekking kvelden før): Kr. 3500,-

Fredag til søndag: kr. 4500,-

Prisene inkluderer ikke vask! Kan avtales etter behov for kr. 900,-.

 

Leiekontrakt signeres av begge parter og leien skal betales i sin helhet etter tilsendt faktura. Eventuelle tap og skader på lokalitetene, inventar e.a. skal dekkes 100% av leietaker. Innlevering av nøkler må skje til utleieansvarlig etter avtale. Send mail til post@ril.no for å avtale nøkkelhenting og besiktelse av lokalene.

 

HVEM KAN LEIE KLUBBHUSET og Ranheimshallen (nye friidrettshallen)

Klubbens avdelinger og medlemmer har første prioritet, men man behøver ikke være medlem i klubben for å leie til en fest eller annen tilstelning. Ansvarlig leietaker må være over 25 år, og må ha minst vært medlem i 3 måneder for å benytte seg av denne retten. Leietakere kan ikke leie huset på vegne av venner/familiemedlemmer som er under 25 år.

 

Ranheimshallen (nye friidrettshallen) tilbyr møterom for opptil 14 personer. Prosjektor må medbringes selv.

Ved forespørsel/booking av Ranheimshallen: e-post til liv-inger.gjengsto@trondheim.kommune.no.

 

LEIEKONTRAKT

Kontrakten er gjennomlest og leien bekreftes av begge parter. Vi ber om at kontrakten blir lest, underskrevet og returnert til oss snarest slik at den er gyldig. Gjerne i scannet versjon til e-post: post@ril.no

 

KLUBBHUSET

Informasjon om våre utleieobjekter på Ranheim Idrettspark.

 

HVEM FÅR LEIE HUSET

 

Klubbens avdelinger og medlemmer har første prioritet, men man behøver ikke være medlem i klubben for å leie til en fest eller annen tilstelning. Ansvarlig leietaker må være over 25 år, og må ha minst vært medlem i 6 måneder for å benytte seg av denne retten. Leietakere kan ikke leie huset på vegne av venner/familiemedlemmer som er under 25 år.

 

Klubbhuset m/storsal: Dette objektet har en storsal med kapasitet opptil 60 personer med tilstøtende kjøkken, forgang med garderobe, og 3 toaletter. 3x3 meter lerret og mulighet for lån av prosjektor.

 

 

UTLEIEREGLER

 

Leietaker av lokalene er ansvarlig for ro og orden. Unødig opphold etter kl. 22:00 ved inngangspartiet på Klubbhuset skal ikke foregå. Leietaker besørger selv oppsett av bord og stoler og annet nødvendig utstyr. Skader og ødeleggelser som forårsakes under bruken, skal erstattes av leietaker.

Lokalene skal ryddes etter bruk;

 • Alle gulv inkl. kjøkken og gangparti skal kostes, og rødvins-, kaffeflekker m.m. skal vaskes bort.
 • Benyttede bordflater skal vaskes.
 • Stoler støvsuges og stables på plass ved veggene i Klubbhuset.
 • Alt benyttet kjøkkenutstyr skal vaskes, tørkes og settes tilbake på plass.
 • Ødelagt utstyr tilhørende huset varsles til utleier når tilbakelevering av utleienøkler skjer.
 • Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst.
 • Vask av lokalet er ikke inkludert i leieprisen.
 • Mangelfullt renhold iht. kontrakt fra leietaker, belastes med minimum kr. 1000,-
 • Leietaker plikter å gjøre seg kjent med våre branninstrukser (se vedlagt) og til enhver tid å vite hvor mage personer som befinner seg i lokalene. Maksimalt tillatt er hhv. 100 personer.
 • Dersom leietaker ikke overholder de fastsatte regler kan Ranheim IL v/styret for kortere eller lengre tid utelukke vedkommende fra fremtidige leieforhold.
 • Ved avbestilling senere enn 3 uker før bestilt arrangementsdato må leietaker betale 50% av leien.
 • Klubbhuset er røykfrie lokaler.

BRANNINSTRUKS

 

Sted: Ranheim Idrettslag Klubbhus, Ranheim Idrettspart. Ranheimsvegen 174

 

Ved brann skal du:

 

Varsle alle gjester om å forlate lokalet rolig og gjennom anviste nødutganger. Varsle brannvesenet på telefon 110

 

 • Husk å gi en rolig forklaring på situasjonen.
 • Varsle også din utleierkontakt (som blir oppgitt ved utlevering av nøkler).
 • Forsøk å slukke, eventuelt begrense ilden
 • Forsøk å slukke brannen. Bruk pulverapparat og brannslange.
 • Pulverapparatet henger ved utgangsdøren til verandaen.
 • Brannslangen henger i garderoben i gangen. Lukk vinduer og dører.

 

Møt Brannvesenet

 

·   Vis mannskapene vei til brannsted

 

Rømningsveier

 

·   Inngangsdør og verandadør i hovedsal

 


Ranheim Idrettslag. Stiftet 17. februar 1901
Organisasjonsnummer: 975 605 140
Besøksadresse: Ranheimsveien 174, 7055 Ranheim 
Kontonummer 4202 49 91738
Postadresse: Postboks 8602, 7452 Trondheim  Mobil: 97514476

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift